Per 1 maart 2018 heeft Stagework Licht en Geluid haar bedrijfsactivteiten gestaakt.